Σειρά Exclusive

Πάχος πόρτας 18mm

PVC 1mm περιμετρικά της πόρτας