Στοιχεία επικοινωνίας

Οδός                          28ης Οκτωβρίου 5

Πόλη                          Σκάλα Ωρωπού

Ταχ. Κώδικας          190 15

Mobile                        +30 6981 691 876

e-mail                         info@excontrade.com

Υπεύθυνος                Κατραμαδόπουλος Ι. Σωκράτης